مرور رده

جراحی پروستات

اصولاً عمل جراحی پروستات مثل عمل های دیگر عوارضی دارند.اما نکته مهم آنست که نباید از عوارض عمل جراحی پروستات ترسید زیرا که عارضه مهمی ندارد . غده پروستات به اندازه یک گردو کوچک مثل شکل زیرکاملاً دورادور گردن مثانه و قسمت خروجی آن را احاطه کرده است. وقتی غده پروستات بزرگ می شود قسمت خروجی…
ادامه مطلب ...