مرور برچسب

سرطان پروستات خوش خیم

سرطان پروستات، رشد سلولهای سرطانی در غدد پروستات است. این سرطان، شایعترین سرطان در میان مردان است. نشانه های سرطان پروستات در بیش تر موارد علائم سرطان پروستات در مراحل اولیه نمایان نمی شوند. این علائم در افراد مختلف متفاوت بوده و در شرایط متفاوتی ایجاد می شوند. در نتیجه ،تست های غربالگر یروتین از…
ادامه مطلب ...