آدرس مطب دکرت حسین کرمی

آدرس مطب دکتر حسین کرمی:

تهران، خیابان شریعتی،قلهک،روبروی مسجد قلهک ،کوچه سجاد ، ساختمان پزشکان سجاد، پلاک ۶۸

شماره های تماس مطب : ۰۲۱۲۲۶۴۲۷۴۴ یا  ۰۲۱۲۲۶۴۷۴۰۴

نوبت دهی اینترنتی

آدرس بیمارستان نیکان:

میدان اقدسیه ، خیابان اراج، خیابان ۲۲ بهمن بیمارستان نیکان

شماره تماس:۰۲۱۲۹۱۲۱۰۶۰