مرور برچسب

آیا سرطان پروستات درمان دارد

نقطه آغازین سرطان پروستات، غده پروستات است. سرطان پروستات بدخیم مربوط به زمانی است که سرطان از غده پروستات گسترش یابد و سایر اندام های بدن را درگیر کند. سرطان با رها شدن از غده سرطانی اصلی و حمله به بافت‌های مجاور گسترش می‌یابد و پیشرفت می‌کند. سرطان به‌طور مستقیم بر بافت‌های نزدیک اثر میگذارد ولی…
ادامه مطلب ...