در اولتراسوند پروستات از امواج صوتی جهت تولید تصاویری از غده پروستات استفاده می شود تا بتوان به کمک بررسی این تصاویر، علائمی همچون سختی در ادرار کردن را در فرد تشخیص داد.
ادامه مطلب ...