مرور برچسب

اندازه طبیعی پروستات

اندازه ی پروستات در مردان با یکدیگر متفاوت است و به همین علت است که مسئله ی پروستات و درمان آن مبهم است. مسئله ای که بسیار شگفت انگیز است این است که اکثر مردان درباره ی سایز پروستات خود آگاهی ندارند. اندازه طبیعی پروستات اندازه پروستات برای یک مرد بالغ به طور طبیعی 15 تا 30 سى سى است (یک نصف…
ادامه مطلب ...