مرور برچسب

اندازه گیری PSA

در همه ی مردان معاینه پروستات از ابتدای ٥٠ سالگی باید برای بررسی سرطان پروستات انجام شود. غده ی پروستات یک غده به اندازه ی گردو است که در کنار مثانه قرار می گیرد. این غده به تولید مایع منی کمک می کند. معاینه پروستات به تشخیص سرطان پروستات، دومین سرطان شایع در بین مردان، نیز کمک می کند.  علل dre…
ادامه مطلب ...