مرور برچسب

بیوپسی پروستات

در هر بیمار با شک به سرطان پروستات قطعی ترین روش تشخیص، نمونه برداری یا بیوپسی پروستات می باشد. نمونه های بیوپسی پروستات را می توان با روش های مختلفی جمع آوری کرد. بیوپسی پروستات  شامل موارد زیر است: انواع بیوپسی پروستات بیوپسی Transrectal عبور سوزن از طریق دیواره ی راست روده است که این روش ،…
ادامه مطلب ...