مرور برچسب

تفسیر تست psa

در همه ی مردان معاینه پروستات از ابتدای ٥٠ سالگی باید برای بررسی سرطان پروستات انجام شود. معاینه پروستات می تواند به علل مختلفی اتفاق بیافتد.١- معاینه پروستات به تشخیص پروستات بزرگ شده یا ملتهب(عفونی) کمک می کند.٢- این معاینات به طور معمول شامل توشه ی رکتال (DRE) و اندازه گیری PSA می شوند.٣- این…
ادامه مطلب ...