مرور برچسب

سایز پروستات

اندازه ی پروستات در مردان با یکدیگر متفاوت است و به همین علت است که مسئله ی پروستات و درمان آن مبهم است. مسئله ای که بسیار شگفت انگیز است این است که اکثر مردان درباره ی سایز پروستات خود آگاهی ندارند. حجم طبیعی پروستات چند سی سی باید باشد؟ اندازه خطرناک پروستات چقدر است؟
ادامه مطلب ...